Login

Signup

Představujeme: Centrum pro integraci cizinců

15. 12. 2020 | 0 Comments
featured-image

Centrum pro integraci cizinců o.p.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování sociálních služeb, vzdělávacích a dobrovolnických aktivit cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR. CIC působí ve všech českých krajích, přičemž těžiště jeho činnosti spočívá v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji. Cíl organizace je skrze služby a aktivity, které nabízíme, umožnit imigrantům samostatný a důstojný život v ČR.

Dobrovolnický program Centra pro integraci cizinců má dvě navzájem propojené části: 1. Individuální mentoring a doučování dětí a 2. Otevřené kluby. Dobrovolnický program CIC, jehož moto je „Vytváříme prostor pro setkávání a vzájemné poznávání Čechů a cizinců“, je akreditovaný program Ministerstvem vnitra ČR.

V rámci programu Mentoring dobrovolníci pomáhají individuálně cizincům (dospělým, dětem, dospívajícím, případně celé rodině) s procvičováním mluvené češtiny a sociokulturní orientací v české společnosti. Program Doučování dětí nabízí podporu dětem ze základních škol, dobrovolníci jim pomáhají se školními látkami.

V rámci Otevřených klubů dobrovolníci organizují pravidelné kluby (např. konverzační) a další různorodé aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi (např. výlety, workshopy, procházky).

Jaké dobrovolníky organizace hledá:

V rámci programu Mentoring: hledáme dobrovolníky-mentory na individuální spolupráci s jedním člověkem-cizincem – s dítětem, dospívajícím nebo dospělým – pomoc s mluvením v češtině, poznáváním okolí, se školní látkou. Mentoringové dvojice se setkávají ve městě, u klienta nebo občas v naších prostorech – na domluvě. Frekvence je obvykle jednou za týden nebo za 14 dní.
V rámci skupinového doučování pro děti ze ZŠ: hledáme dobrovolníky-doučovatele na pomoc se školní látkou. Skupinové doučování probíhá pravidelně v daném času jednou za týden v naších prostorech.
V rámci klubových aktivity: hledáme dobrovolníky-organizátory na pravidelné kluby a na jednorázové akce (výlet, procházka, sportovní akce, kulturní akce atd.). Organizátor klubů zařizuje setkání obvykle jednou za týden nebo za 14 dní. Jednorázové aktivity se dělají podle zájmu klientů a možností dobrovolníků – na domluvě.
Hledáme dobrovolníky v Praze a ve Středočeském kraji (Kolín, Mladá Boleslav).


15. prosince 2020