Login

Signup

Doporučení MPSV – dobrovolníci v sociálních službách

22. 9. 2020 | 0 Comments
featured-image

MPSV se ve svém Doporučeném postupu č. 12/2020 (v.1.0) Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě, pro organizaci poskytování dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví věnuje i zapojení dobrovolníků:

cit. „Do zajištění základních činností sociální služby lze zapojit rovněž dobrovolníky, a to dle § 115 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, za podmínek zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. 
Pakliže je poskytovatel sociální služby přijímající organizací, ve smyslu zákona o dobrovolnické službě, formality kolem dobrovolníků zajišťuje vysílající organizace, přijímající poskytovatel sociální služby přiděluje práci, mentoruje a kontroluje tak, jak výše uvedeno v případě „laiků“.
Pakliže je poskytovatel sociální služby zároveň vysílající i přijímající organizací, tedy sám uzavírá s dobrovolníky smlouvy, je nutné dbát na pravidla zákona o dobrovolnické službě, tedy angažovat pouze osoby starší 15 let, uzavírat smlouvy dle § 5 zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a zajistit pojištění organizace pro dobrovolnickou činnost.
Vzhledem k tomu, že se jedná o laiky a osoby, které za dobrovolnickou činnost nepřijímají odměnu, doporučujeme předem vymezit oblast dobrovolnické činnosti. Jedná se zejména o doprovody klientů do zdravotnického zařízení, volnočasové aktivity, čtení, procházky, hry, drobné pochůzky, apod.. Dále je možné zapojit dobrovolníky do provozů např. prádelny, avšak pod odborným dozorem. Všichni dobrovolníci musí být proškoleni v oblasti BOZP.
Vedle výše popsaného může mít zaměstnavatel vytvořený vlastní dobrovolnický systém.
Zároveň doporučujeme pro kraje a hl. město Prahu oslovit vysoké školy a společně komunikovat nabídku dobrovolnické činnosti studentům. Vytvořit databázi zájemců a nabídnout tyto dobrovolníky k využití u poskytovatelů sociálních služeb.“

Plné znění Doporučení č. 12 ke stažení zde.

22. září 2020