Login

Signup

Šance pro dobrovolníky – Asistence o.p.s

31. 7. 2020 | 0 Comments
featured-image

Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Cílem je podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. 

Dobrovolník v Asistenci pomáhá s volnočasovými aktivitami s klienty (kultura, sport, procházky …), a to pravidelnými (např. 2h týdně na floorball, streetdance, deskovky) nebo jednorázovými (festival, koncert, divadlo). Dle poptávky klientů jsou aktivity zprostředkované koordinátorem. Účastní se také skupinových akcí, výletů či pobytů mimo Prahu.

Bližší informace: https://www.asistence.org/jak-pomoci/

Koordinátorka dobrovolníků: dobrovolnici@asistence.org, tel. 725373787 nebo 603569690

31. července 2020