Login

Signup

Šance pro dobrovolníky – program Nahoď dobro

26. 7. 2020 | 0 Comments
featured-image

Společnost Fosa o.p.s realizuje program Nahoď dobro, který je určen seniorům a lidem s mentálním či jiným zdravotním postižením, již potřebují k běžným činnostem v životě občasnou neodbornou výpomoc v malém časovém rozsahu (maximálně 1 hodinu). Jedná se o výpomoc mimo domácnost, zejména v oblasti trávení volného času, doprovod na poštu či k lékaři nebo o podporu při jednání s druhými lidmi. Setkání s dobrovolníkem bývají zpravidla pravidelně jednou týdně vždy na domluveném místě v závislosti na aktivitě, na které se domluví (například kavárna, procházka, kino, divadlo nebo okolí bydliště).

V případě zájmu kontaktujte koordinátora programu Marka Pokorného (tel.: 776270910, e-mail: dobrovolnik@fosaops.org)
https://www.facebook.com/groups/nahoddobro).

16. července 2020