Login

Signup

Šance pro dobrovolníky – program KOMPAS

22. 7. 2020 | 0 Comments
featured-image

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví realizuje program KOMPAS – sociálně-preventivní mentoringový dobrovolnický program pro děti ve věku od 6 do 15 let. Schůzky jsou vedeny týmem vyškolených dospělých dobrovolníků, kteří si připravují program, který děti zaujme a zároveň jim pomůže rozvíjet jejich sociální dovednosti. Náplní schůzek jsou především hry a činnosti zaměřené na sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sociálních interakcí a kreativity dětí.Název tohoto volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce.

Program KOMPAS se uskutečňuje na území hlavního města Prahy. Aktuálně se schází 3 skupinky – na ZŠ Jižní (Praha 4), ZŠ Na Smetance (Praha 2) a ZŠ Brigádníků (Praha 10). Školy zdarma zapůjčují prostory svých kluboven. 

Manažerka programu: Ing. Adéla Hrdličková, tel. 724 334 407, email: kompas@hest.cz

22. července 2020